Skip to content

Artikel 1 – Algemeen
Pillar of Light staat ingeschreven bij de kamer van koophandel Eindhoven onder Kvk nummer 82956677.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten tussen Pillar of Light en jouw als klant.

Artikel 3 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Pillar of Light maakt gebruik van afbeeldingen, deze zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Pillar of Light niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie door de jouw van het aanbod, inschrijving of registratie. Pillar of Light heeft het recht aanbiedingen, inschrijvingen of registraties te weigeren of dan wel meer aanvullende informatie op te vragen. Wanneer een aanbieding, inschrijving of registratie wordt geannuleerd stelt Pillar of Light jouw hiervan op de hoogte met een reden.

Artikel 5 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur zal Pillar of Light de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhogen, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Wanneer producten of diensten gedurende een bepaalde periode tegen gereduceerde prijzen worden aangeboden, zal Pillar of Light dit duidelijk kenbaar maken. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak gemaakt worden. Aan fouten in prijsvermeldingen als gevolg van bijvoorbeeld zet, tik-of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6 – Betaling en deelname
Pillar of Light hanteert een vooruitbetaalsysteem voor alle vormen van verkoop, dit in de vorm van Ideal, bankoverschrijving. Ophalen in Eindhoven is ook mogelijk. 

Verkoop producten
Voor de producten (Verkoop van stenen) geldt hierbij een bedenktermijn van 14 dagen waarin het herroepingsrecht geldt. Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW. Zie hiervoor artikel 7 over het herroepingsrecht. De bestelling kan worden geannuleerd tot aan de betaling van de factuur. Wanneer deze heeft plaats gevonden gaat het herroepingsrecht in. Wanneer je voor deze tijd je bestelling graag wilt annuleren, stuur je een mail met je gegevens, bestelde producten en het nummer van de openstaande factuur naar info@pillaroflight.nl. Aan annuleren zitten geen kosten verbonden. Indien je een bestelling plaatst in de webwinkel en deze na 14 dagen niet betaald hebt, wordt deze zonder verdere berichtgeving uit het systeem verwijderd.

Artikel 7 – Herroepingsrecht
Bij producten (Geldt alleen voor aankoop van stenen):

Je kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat jij, of een vooraf door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product hebt ontvangen. Tijdens de bedenktijd ga je zorgvuldig om met het product en de verpakking. Je mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen. Je bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in voorgaans omschreven.

Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, meldt je dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen. 

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen nadat je het product aan hebt gegeven te willen retourneren, stuur je het product retour naar Pillar of Light. Kosten voor retourneren zijn voor jouw eigen rekening. Het aankoopbedrag (exclusief de verzendkosten hiervan) wordt teruggestort op hetzelfde rekeningnummer welke gebruikt is bij de aankoop. Dit vindt plaats binnen 14 dagen na levering van de retourgoederen, uitgezonderd de extra verzendkosten voor retourzending.

Artikel 8 – Verplichtingen van Pillar of Light bij herroeping
Zodra de aanvraag tot herroeping ontvangen is, ontvang je een mail ter ontvangstbevestiging binnen 2 werkdagen. Zodra het product onbeschadigd en ongebruikt door ons ontvangen is wordt het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de retourgoederen overgemaakt op de rekening.  Het aankoopbedrag wordt op dezelfde rekening teruggestort als waar in eerste instantie de factuur mee betaalt is. Er zitten geen extra betalingen verbonden aan het terugstorten van de terugbetaling.  

Artikel 10 – Levering en uitvoering
Pillar of Light zet zich ten volste en met de grootse zorgvuldigheid in om de uitvoering en in ontvangst name van bestellingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Als plaats van levering houden wij het opgegeven woonadres van jouw aan tenzij jij zelf een andere afleverplek hebt aangegeven tijdens de bestelprocedure. Wij verzenden van maandag tot en met vrijdag. Bestellingen worden dezelfde dag of de dag daarna verzonden. Uitzonderingen daar gelaten.  Mocht de levering vertraging ondervinden, ontvang je hierover van Pillar of Light uiterlijk 30 dagen na het bestellen bericht via een mail. In dit geval heb jij het recht om de overeenkomst zonder extra kosten te ontbinden. Het bedrag zal dan binnen 14 dagen worden teruggestort op jouw rekening. Het risico van beschadiging en / of vermissing berust bij Pillar of Light tot het moment van bezorging van de bestelling bij jou of een op voorhand aan Pillar of Light aangegeven andere persoon die de bestelling in ontvangst neemt.

Artikel 11 – Verzendkosten webwinkel
Verzendkosten binnen Nederland bedragen 4,85 euro voor brievenbuspost en 7,50 euro voor pakketpost. We verzenden met PostNL. Vanaf 100 euro ex btw is verzenden binnen Nederland gratis. Verzending zal geschieden binnen 1 à 2 werkdagen.

Artikel 12 – Retourneren

Wij streven natuurlijk altijd naar een volledige klanttevredenheid. Mocht het toch zo zijn dat het niet helemaal is wat u verwacht kan je het onder de volgende voorwaarden retour zenden:

 1. Retournering van een artikel dient altijd plaats te vinden in overleg met Pillar of Light. Neem daarom altijd vooraf contact met ons op indien je een artikel wilt retourneren.
 2. Retournering is alleen mogelijk binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van verzending van de bestelling.
 3. Een retourzending is voor rekening en risico van de koper. Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het beschadigen of zoekraken van een retourzending.
 4. De artikelen dienen verpakt te zijn in de originele verpakking.
 5. Bij de retourzending  dient een kopie van de factuur te zijn toegevoegd. Op deze factuur dien je duidelijk te vermelden welk artikel je retour stuurt.
 6. In geval van retourzending ontvang je een tegoed in je winkelmandje. Deze kan worden gebruikt bij een volgende bestelling.

Artikel 13 – Persoonsgegevens
Pillar of Light gebruikt jouw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan alleen voor jouw gemaakte bestellingen bij Pillar of Light. Hierbij houden we ons aan de wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke informatie wordt altijd vertrouwelijk behandelt en zullen nimmer ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Pillar of Light, tenzij je door Pillar of Light in gebreke bent gesteld.

Artikel 14 – Klachtenregeling en garantie
Mocht je een klacht hebben over een product wat je bij ons gekocht hebt of niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan verzoeken ik je om dit mij zo snel mogelijk te laten weten. Je kunt hiervoor een email sturen naar info@pillaroflight.nl Omschrijf je klacht of probleem en vermeldt je naam en bestelnummer. We nemen binnen 2 werkdagen contact met je op over de verdere afhandeling van de klacht.

Mocht je een kapot of ondeugdelijk product van Pillar of Light ontvangen, dan kun je beroep doen op jouw recht op de wettelijke garantie. Je kunt dit per email melden via info@pillaroflight.nl. We nemen vervolgens binnen 2 werkdagen contact met je op en dan wordt er een passende oplossing gezocht (reparatie, vervangend artikel of (een deel van het) geld terug mocht dit niet mogelijk zijn). Als een artikel kapot aankomt dan moet dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling gemeld worden.

Onder deze garantie vallen niet:

 • Barstjes en oneffenheden die de steen van nature vertoont
 • Gebreken en beschadigingen die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik
 • Defecten en slijtage welke te verwachten zijn bij normaal gebruik
 • Veranderingen, aanpassingen of bewerkingen aan het product
 • Beschadiging door opzet, zeer intensief gebruik, of door nalatige verzorging en onderhoud
 • Verkleuring

Voor een optimale en duurzame werking van edelstenen en mineralen is het belangrijk om ze goed te verzorgen door ze regelmatig op te laden en te reinigen. Fel zonlicht en heel hoge en lage temperaturen kunnen beter vermeden worden. Ook zijn er bepaalde stenen die bijvoorbeeld niet tegen water kunnen.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Back To Top